ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน