ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน