ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน