ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนวัดนาเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน