ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60.84 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
13 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
14 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
16 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน