ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 52.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 52.5 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 17.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 17.5 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดอมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.5 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน