ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 37.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 27.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 17.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 12.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 7.5 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดอมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
14 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน