ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน