ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน