ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 59.75 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 58.25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดนาเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45.75 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน