ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน