ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 39 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน