ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.5 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน