ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน