ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
18 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนวัดอมลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน