ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73.62 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน