ผลการแข่งขัน ศิลปะ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน