ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน