ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน