ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน