ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่แต สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน