ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน