ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน