ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน