ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน