ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน