ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน