ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
9 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
11 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 12  
16 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน