ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.4 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.4 เงิน 19  
20 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน