ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68.5 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน