ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 41.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน