ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
11 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
12 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
17 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน