ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
22 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน