ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 40.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
7 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน