ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน