ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนวัดนาเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
11 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน