ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน