ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน