ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
14 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
15 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  
16 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน