ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 11  
15 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน