ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน