ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  
20 โรงเรียนวัดหนองออน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน