ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน