ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน