ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 45 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน