ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
21 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน