ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน