ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน