ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน