ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒
ณ โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนบ้านหนองไคร้ และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป.เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันปง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดปางเติม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน